preloader
Gwerthu allan

Llyfr Poced Fformiwlâu Peirianneg Vintage Science Molesworth 1945

OND mae gennym ni gopïau eraill ar gael. Rhowch eich cyfeiriad e-bost isod i gael cymorth.

Oherwydd oedran mae'r llyfr ychydig yn fregus ond yn dal yn gyfan gwbl heb unrhyw dudalennau ar goll. Mae arysgrifau ar y tudalennau teitl a thu mewn i'r clawr cefn ond mae'r cynnwys fel arall yn ddirwystr.

Awdur: Syr Guilford L. Molesworth

Cyhoeddwr: E. & F. N Spon

Dyddiad Cyhoeddi: 1945

Argraffiad: 33ydd

Fformat: Clawr Caled

Nodyn darllenydd

Er bod ei oedran wedi ei wneud ychydig yn fregus, mae'r llyfr fformiwlâu peirianneg gwyddoniaeth hynafol hwn yn ddarn hynod ddiddorol o hanes. Mae'r diagramau hynod fanwl drwyddo draw ac apêl vintage y cyhoeddiad hwn yn ei wneud yn ddarganfyddiad unigryw--un berl ymhlith toreth o nofelau clasurol a llyfrau allan o brint ar ein siop lyfrau ail law ar-lein!

AM DDIM AR BOB ARCHEB DROS £30

Y Deyrnas Unedig £2.75 3 - 5 diwrnod

Dosbarthiad diwrnod nesaf Llun-Gwener £6.95

CYFLWYNO AM DDIM I'R BYD AR BOB ARCHEB DROS £30

UDA ac Ewrop £3.75 14 - 21 diwrnod

Gweddill y Byd £4.75 14 - 28 diwrnod

Dosbarthiad cyflym am ddim ledled y bydcysylltwch â ni yma os gwelwch yn dda.

Mewn digwyddiad anarferol nad ydych yn gwbl fodlon â'ch llyfr mae gennych 30 diwrnod i ofyn am ddychweliad/ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cludo nwyddau yn ôl). Ar ôl hynny, yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad na chyfnewid i chi. Telir ad-daliadau ar ôl derbyn yr eitem a ddychwelwyd.

Mae rhai sefyllfaoedd lle gall ad-daliad rhannol fod yn fwy boddhaol/priodol. Yn yr achos hwn ni fydd angen i chi ddychwelyd yr eitem, ond yn hytrach e-bostiwch ffotograff o'r cynnyrch ynghyd ag esboniad o'ch cais. Am wybodaeth ychwanegol am ad-daliadau a dychweliadau, gweler ein polisi llawn ewch yma.

AM DDIM AR BOB ARCHEB DROS £30*

Y Deyrnas Unedig £2.75 3 - 5 diwrnod

Dosbarthiad diwrnod nesaf Llun-Gwener £6.95

CYFLWYNO AM DDIM I'R BYD AR BOB ARCHEB DROS £30*

UDA ac Ewrop £3.75 14 - 21 diwrnod

Gweddill y Byd £4.75 14 - 28 diwrnod

Dosbarthiad cyflym am ddim ledled y byd.

Cysylltwch â ni yma

Mewn digwyddiad anarferol nad ydych yn gwbl fodlon â'ch llyfr mae gennych 30 diwrnod i ofyn am ddychweliad/ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cludo nwyddau yn ôl). Ar ôl hynny, yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad na chyfnewid i chi. Telir ad-daliadau ar ôl derbyn yr eitem a ddychwelwyd.

Mae rhai sefyllfaoedd lle gall ad-daliad rhannol fod yn fwy boddhaol/priodol. Yn yr achos hwn ni fydd angen i chi ddychwelyd yr eitem, ond yn hytrach e-bostiwch ffotograff o'r cynnyrch ynghyd ag esboniad o'ch cais. Am wybodaeth ychwanegol am ad-daliadau a dychweliadau, gweler ein polisi llawn ewch yma.