preloader
Gwerthu allan

Cwrw a Seidr "Adnabod y Diod" 1968 - Argraffiad Cyntaf

OND mae gennym ni gopïau eraill ar gael. Rhowch eich cyfeiriad e-bost isod i gael cymorth.


Teitl: Cwrw a Seidr
Cyhoeddwr: Educational Productions Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 1968 - Argraffiad Cyntaf
Fformat: Softcover
Cyflwr: Mae'r llyfr hwn mewn cyflwr da ar gyfer ei oedran heblaw rhai mân arwyddion o draul. Sticer i'r clawr blaen, marc stamp ar y dudalen gyntaf, fel arall glanhewch y tudalennau.

AM DDIM AR BOB ARCHEB DROS £30

Y Deyrnas Unedig £2.75 3 - 5 diwrnod

Dosbarthiad diwrnod nesaf Llun-Gwener £6.95

CYFLWYNO AM DDIM I'R BYD AR BOB ARCHEB DROS £30

UDA ac Ewrop £3.75 14 - 21 diwrnod

Gweddill y Byd £4.75 14 - 28 diwrnod

Dosbarthiad cyflym am ddim ledled y bydcysylltwch â ni yma os gwelwch yn dda.

Mewn digwyddiad anarferol nad ydych yn gwbl fodlon â'ch llyfr mae gennych 30 diwrnod i ofyn am ddychweliad/ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cludo nwyddau yn ôl). Ar ôl hynny, yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad na chyfnewid i chi. Telir ad-daliadau ar ôl derbyn yr eitem a ddychwelwyd.

Mae rhai sefyllfaoedd lle gall ad-daliad rhannol fod yn fwy boddhaol/priodol. Yn yr achos hwn ni fydd angen i chi ddychwelyd yr eitem, ond yn hytrach e-bostiwch ffotograff o'r cynnyrch ynghyd ag esboniad o'ch cais. Am wybodaeth ychwanegol am ad-daliadau a dychweliadau, gweler ein polisi llawn ewch yma.

AM DDIM AR BOB ARCHEB DROS £30*

Y Deyrnas Unedig £2.75 3 - 5 diwrnod

Dosbarthiad diwrnod nesaf Llun-Gwener £6.95

CYFLWYNO AM DDIM I'R BYD AR BOB ARCHEB DROS £30*

UDA ac Ewrop £3.75 14 - 21 diwrnod

Gweddill y Byd £4.75 14 - 28 diwrnod

Dosbarthiad cyflym am ddim ledled y byd.

Cysylltwch â ni yma

Mewn digwyddiad anarferol nad ydych yn gwbl fodlon â'ch llyfr mae gennych 30 diwrnod i ofyn am ddychweliad/ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cludo nwyddau yn ôl). Ar ôl hynny, yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad na chyfnewid i chi. Telir ad-daliadau ar ôl derbyn yr eitem a ddychwelwyd.

Mae rhai sefyllfaoedd lle gall ad-daliad rhannol fod yn fwy boddhaol/priodol. Yn yr achos hwn ni fydd angen i chi ddychwelyd yr eitem, ond yn hytrach e-bostiwch ffotograff o'r cynnyrch ynghyd ag esboniad o'ch cais. Am wybodaeth ychwanegol am ad-daliadau a dychweliadau, gweler ein polisi llawn ewch yma.Nodyn darllenydd

Chwilio am hen lyfrau unigryw? Ychwanegwch Argraffiad Cyntaf 1968 o Gwrw a Seidr at eich casgliad. Yn rhan o gyfres "Know The Drink" gan Educational Productions, mae'r llyfryn hwn yn adrodd hanes cwrw a seidr. Gyda phenodau ar ddeunyddiau crai; Cynhyrchu; Mathau o Seidr a mwy! Ceir darluniau trwy gydol y llyfr gyda ffotograffau du a gwyn o fewn y testun. Yn berl ymhlith toreth o lyfrau hen ffasiwn sydd allan o brint, prin a syfrdanol ar ein siop lyfrau ail law.