preloader
Gwerthu allan

Casgliad Vintage Penguin: Set o 4 Llyfr Agatha Christie - Cariad Da

OND mae gennym ni gopïau eraill ar gael. Rhowch eich cyfeiriad e-bost isod i gael cymorth.

Set o bedwar llyfr 'dirgelwch a throsedd' vintage Penguin gan yr awdur Agatha Christie. Byddwch yn derbyn detholiad cymysg o deitlau a all gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y rhai y tynnwyd llun ohonynt.

Mae'r holl lyfrau hyn yn rhai gwreiddiol, wedi'u cyhoeddi gan Penguin Books.

Sylwch y gall fod arysgrifau y tu mewn i rai o'r llyfrau hyn ac maent i gyd yn dangos ôl traul ond yn gwbl ddarllenadwy.

Awdur: Agatha Christie

Cyhoeddwr: Penguin Books

Fformat: Clawr Meddal

Nodyn y Darllenydd

Dilynwch athrylith Agatha Christie i fyd o dwyll a throeon annisgwyl... Yn adnabyddus am greu'r annwyl Poirot a Miss Marple, mae'n rhaid i unrhyw gefnogwr o ddirgelwch llofruddiaeth ddiddorol ychwanegu rhywfaint o Christie at eu silffoedd!

AM DDIM AR BOB ARCHEB DROS £30

Y Deyrnas Unedig £2.75 3 - 5 diwrnod

Dosbarthiad diwrnod nesaf Llun-Gwener £6.95

CYFLWYNO AM DDIM I'R BYD AR BOB ARCHEB DROS £30

UDA ac Ewrop £3.75 14 - 21 diwrnod

Gweddill y Byd £4.75 14 - 28 diwrnod

Dosbarthiad cyflym am ddim ledled y bydcysylltwch â ni yma os gwelwch yn dda.

Mewn digwyddiad anarferol nad ydych yn gwbl fodlon â'ch llyfr mae gennych 30 diwrnod i ofyn am ddychweliad/ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cludo nwyddau yn ôl). Ar ôl hynny, yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad na chyfnewid i chi. Telir ad-daliadau ar ôl derbyn yr eitem a ddychwelwyd.

Mae rhai sefyllfaoedd lle gall ad-daliad rhannol fod yn fwy boddhaol/priodol. Yn yr achos hwn ni fydd angen i chi ddychwelyd yr eitem, ond yn hytrach e-bostiwch ffotograff o'r cynnyrch ynghyd ag esboniad o'ch cais. Am wybodaeth ychwanegol am ad-daliadau a dychweliadau, gweler ein polisi llawn ewch yma.

AM DDIM AR BOB ARCHEB DROS £30*

Y Deyrnas Unedig £2.75 3 - 5 diwrnod

Dosbarthiad diwrnod nesaf Llun-Gwener £6.95

CYFLWYNO AM DDIM I'R BYD AR BOB ARCHEB DROS £30*

UDA ac Ewrop £3.75 14 - 21 diwrnod

Gweddill y Byd £4.75 14 - 28 diwrnod

Dosbarthiad cyflym am ddim ledled y byd.

Cysylltwch â ni yma

Mewn digwyddiad anarferol nad ydych yn gwbl fodlon â'ch llyfr mae gennych 30 diwrnod i ofyn am ddychweliad/ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cludo nwyddau yn ôl). Ar ôl hynny, yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad na chyfnewid i chi. Telir ad-daliadau ar ôl derbyn yr eitem a ddychwelwyd.

Mae rhai sefyllfaoedd lle gall ad-daliad rhannol fod yn fwy boddhaol/priodol. Yn yr achos hwn ni fydd angen i chi ddychwelyd yr eitem, ond yn hytrach e-bostiwch ffotograff o'r cynnyrch ynghyd ag esboniad o'ch cais. Am wybodaeth ychwanegol am ad-daliadau a dychweliadau, gweler ein polisi llawn ewch yma.