preloader

Dod o hyd i Lyfr Blwyddyn Geni

Prynu llyfrau o flwyddyn eu geni

Chwilio am yr anrheg perffaith ar gyfer y sawl sy'n hoff o lenyddiaeth glasurol yn eich bywyd? Gan ddefnyddio ein hofferyn chwilio isod, gallwch chwilio am lyfrau vintage a nofelau clasurol erbyn y flwyddyn y cawsant eu hysgrifennu neu eu cyhoeddi.

Teipiwch flwyddyn geni eich cariad yn y bar chwilio isod. 

 

 Mae hyn yn eich galluogi i ddarganfod pa straeon, chwedlau, gweithiau ysgrifenedig, neu ddarnau o lenyddiaeth wedi’u trysori ddaeth i’r byd yn yr un flwyddyn ag anwylyd, gan ganiatáu ichi ddod o hyd i’r anrheg mwyaf perthnasol ac ystyrlon ar gyfer ffrind neu aelod o’r teulu sy’n caru llyfrau. .