preloader

Hen Lyfrau Jane Austen

Dylai gweithiau Jane Austen gael lle ar silff unrhyw gasglwr llenyddiaeth glasurol. Balchder a Rhagfarn, Synnwyr a Synhwyrol, Emma ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Yma, yn ein hadran Jane Austen Vintage Books, gallwch ddewis unrhyw un o’r nofelau hyn ar gyfer eich casgliad, gan gynnwys argraffiadau darluniadol canrif oed o Pride and Prejudice, Bywgraffiad Jane Austen, casgliadau o’i llythyrau, a mwy. Yn eu diwyg gwreiddiol, mae rhai o’r hen lyfrau Jane Austen hyn yn cadw naws hindreuliedig a hen ffasiwn nofel a ysgrifennwyd ymhell cyn ein hamser tra’n parhau i fod yn annwyl ac yn cael ei gwerthfawrogi heddiw – sef llawer, os nad y cyfan, o weithiau Jane Austen!